Terugstuurbeleid

Annulering en retourzending

Omdat medicijnen een beperkte houdbaarheid hebben en een persoonlijk karakter hebben, zoals voor u persoonlijk voorgeschreven, en om het risico van productmanipulatie te voorkomen, accepteren de leveranciers waarmee u samenwerkt alleen defecte, beschadigde of verkeerd geleverde producten. Als u een defect, beschadigd of met het verkeerde product verzonden product ontvangt, kunt u het volgende doen:

 1. de bestelling annuleren en het product binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de levering terugsturen naar de leverancier, waarna de leverancier de aankoopprijs binnen dertig (30) dagen; of
 2. Vraag de leverancier om het artikel te wijzigen.

De leverancier zal op uw kosten de defecte, beschadigde of defecte producten vervangen. Als een van de bovenstaande omstandigheden zich voordoet, is de leverancier verplicht alleen te handelen in overeenstemming met de punten 1 en 2. De retourinstructies met een retouradres vindt u in de e-mail met de orderbevestiging.

Voor niet-receptplichtige producten heeft u het recht om uw herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen. Als u meer dan één product bestelt, kunt u binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop u de laatste maat van het product heeft ontvangen tegelijkertijd uw recht van retour uitoefenen. Dit recht geldt niet voor producten op medisch voorschrift. Bij een storing kunnen de kosten die zijn ontstaan in verband met reeds verleende diensten in rekening worden gebracht. Voor het annuleren van een bestelling, het aanvragen van een telefoontje of het hebben van vragen over een beschadigd of defect product kunt u contact opnemen met de met behulp van het contactformulier op de website. Het retourneren van een goed of defect artikel kan op eigen kosten in rekening worden gebracht. Terugbetalingen kunnen worden gedaan binnen zeven (7) werkdagen vanaf de datum waarop de betaling is goedgekeurd door de.

Vervanging

De inhoud van de site is louter informatief en niet bedoeld voor diagnostische of therapeutische doeleinden of ter vervanging van het advies van een arts. (zoals artsen en apotheken) is niet verantwoordelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten, de inhoud van de door de fabrikanten van de producten verstrekte brochures, de informatieve teksten, de beschrijvingen van de behandelingen en de tweede beschrijving van de pagina en is niet hiervoor verantwoordelijk. We geven geen juridisch of medisch advies en we bieden geen medische of diagnostische diensten. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de betrouwbaarheid van de op de website gepresenteerde inhoud.

 (evenals artsen en apotheken) is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de diagnose, de voorgeschreven (farmacologische) behandeling of het juiste gebruik van de producten. Indien wij onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden met betrekking tot het verlenen van onze diensten niet nakomen, zijn wij alleen verantwoordelijk voor de aankoopprijs van de gebruikte dienst.

 (evenals artsen en apotheken) zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de diagnose, de voorgeschreven behandeling (farmacologisch) of het juiste gebruik van de producten. Indien wij bij het aanbieden van onze diensten onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet nakomen, zijn wij alleen verantwoordelijk voor de aankoopprijs van de gebruikte dienst.

Voor zover advocaten dit toestaan, ontdoen wij, tweede leden van onze groep van bedrijven en derden die met ons verbonden zijn, in het bijzonder het volgende:

alle voorwaarden, garanties en tweede voorwaarden die kunnen voortvloeien uit wettelijke bepalingen;

● enige aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade die u lijdt in verband met onze site of in verband met het gebruik, de ontoegankelijkheid en de resultaten van het gebruik van onze website en gerelateerde diensten of sites, en van de inhoud die daar wordt geplaatst, inclusief, maar niet beperkt tot, enige aansprakelijkheid voor:

○ verlies van inkomsten of inkomsten;

○ Commerciële fout;

○ verlies van inkomsten of contract;

○ de verwachte besparingen niet gerealiseerd;

○ Verlies van gegevens;

○ verslechtering van de reputatie van het bedrijf;

○ verspilde administratieve of werktijd; evenals

○ andere verliezen of schade, ongeacht hoe ze zijn ontstaan en of ze zijn veroorzaakt door een overtreding van de wet (inclusief nalatigheid), een contractbreuk of om een andere reden, zelfs indien voorzienbaar.

Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in dit op eigen risico te doen en aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website. Het is uw verantwoordelijkheid om alle voorzorgsmaatregelen te nemen die u nodig of wenselijk acht om uzelf te beschermen tegen letsel, verlies of risico dat kan optreden door het gebruik van deze website. U stemt ermee in om ons (evenals artsen en apotheken) te vervangen voor verlies, kosten, onkosten of schade (inclusief redelijke juridische, deskundige en externe vergoedingen), die ontstaan op of in verband met het volgende:

 1. schending van deze voorwaarden door u ;
 2. Ongeautoriseerd of illegaal gebruik van deze website vanaf uw site;
 3. verstoringen die optreden bij het verbinden met het gebruik van de site;
 4. ongeoorloofd of illegaal gebruik van deze website door derden met uw wachtwoord; of
 5. Kosten van of in verband met het gebruik van de website door de gebruiker, inclusief informatie via de website, natuurlijke of rechtspersonen anders dan de contractpartijen;
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop