Medische Disclaimer

De hele deal:

Dit contract bevat alle overeenkomsten die zijn aangegaan tussen u en apotheekpillole.com met betrekking tot het onderwerp van het contract en vervangt alle eerdere overeenkomsten – mondeling of schriftelijk – bedongen met betrekking tot het onderwerp van het contract. We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij verbinden ons ertoe alle wijzigingen en de bijgewerkte versie van deze overeenkomst op de website te publiceren. De wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de huidige versie van deze overeenkomst te lezen alvorens de site te gebruiken en ervoor te zorgen dat hij de huidige versie van de algemene voorwaarden goedkeurt. Leg uit dat u denkt dat dit type kennisgeving over wijzigingen in deze overeenkomst gepast is. Elk verder gebruik van de website na ontvangst van een wijzigingsmelding wordt beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.    

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop